Wybierz język:

Dnia 16 maja 2022r roku uczniowie klas VII a i VII b wraz z opiekunami, udali się na wycieczkę do Ojcowskiego Parku Narodowego. Celem wyjazdu było poznanie osobliwości przyrodniczych  i zabytków Ojcowa oraz zwiedzenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Na początek wszyscy udali się do Jaskini Łokietka. Pani przewodnik w bardzo ciekawy sposób opowiedziała i prezentowała nam zjawiska krasowe jaskini. Następnie przechodziliśmy przez Bramę skalną zwaną Bramą Krakowską. Jak głosi legenda, gdy skały Bramy połączą się, nastąpi koniec świata. Udaliśmy się również do Muzeum Przyrodniczego. Najpierw uczniowie zobaczyli film w projekcji 3D, który wyjaśniał kształtowanie się Ojcowskiego Parku Narodowego w przeciągu miliardów lat. W Jaskini Łokietka uczniowie mogli podziwiać wspaniałe stalagmity i stalaktyty. Młodzież dowiedziała się także o historii i legendach związanych z tą Jaskinią. W trakcie wędrówki wszyscy podziwiali malowniczą Dolinę Prądnika wraz z ostańcami skalnymi o charakterystycznych kształtach i nazwach. Ostatnim celem wędrówki był zamek w  Pieskowej Skale. Po drodze uczniowie mieli możliwość podziwiania Maczugi Herkulesa. Podczas wyjazdu nie zabrakło również dobrego humoru. Uczniowie wrócili pełni wrażeń.

 

Share This
Skip to content