Wybierz język:

Rekrutacja do pomocy stypendialnej

REKRUTACJA DO POMOCY STYPENDIALNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NOWYM SĄCZU Rekrutacja odbywa się w oparciu o Regulamin przyznawania i przekazywania stypendium dla Uczniów w Projekcie pn” Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i...
Skip to content