Wybierz język:

Małopolskie Talenty – Szkoła Podstawowa – Powiat Nowy Sącz

Nasza szkoła bierze udział w projekcie „Małopolskie Talenty – Szkoła Podstawowa – Powiat Nowy Sącz” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest do uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych z terenu miasta Nowego Sącza. Celem projektu jest wsparcie uczniów zdolnych poprzez realizację zajęć pozaszkolnych w CWUZ, poprzez podniesienie kompetencji kluczowych uczniów zdolnych.

W ramach całego projektu przewidziano do utworzenia na każdą edycję zajęć (I edycja rok szkolny 2017/2018, II edycja rok szkolny 2018/2019) następującą ilość grup:

  • Matematyka – 1 grupa (17 osób),
  • J. angielski – 1 grupa (17 osób),
  • Przedsiębiorczość – 1 grupa (17 osób),
  • Informatyka – 1 grupa (16 osób).

Rekrutacja zostanie przeprowadzona od 04.09.2017 r. do 15.09.2017 r. Natomiast wypełnianie testu diagnozy przez uczniów odbędzie się 20 września 2017 r. – jednocześnie, we wszystkich szkołach biorących udział w projekcie. Zebrane dokumenty zostaną przekazane do Stowarzyszenia WIOSNA, który oceni testy diagnozy, a następnie przekaże nam listy rankingowe uczniów którzy staną się uczestnikami projektu.

W załączeniu dostępne są pakiety dokumentów oraz regulamin projektu.

Icon
Pakiet dokumentów - matematyka
Icon
Pakiet dokumentów - język angielski
Icon
Pakiet dokumentów - przedsiębiorczość
Icon
Pakiet dokumentów - informatyka
Icon
ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Icon
Deklaracja uczestnictwa w projekcie konkursowym
Icon
Deklaracja uczestnictwa dla Ucznia
Icon
FORMULARZ ZGŁOSZENIA do projektu
Icon
Regulamin udzielenia wsparcia dla uczniów w projekcie konkursowym
    Share This
    Skip to content