Wybierz język:

Przystąpiliśmy do ogólnopolskiego programu ekologicznego „Drzewo Franciszka”

Temat szkolnego programu – „Naprawić siebie”.

Pod hasłem – Ochrona krajobrazów i ekosystemów.

 

Drzewo Franciszka to wielomodułowy program edukacji ekologicznej, podnoszenia świadomości ekologicznej i kształtowania wrażliwości dla życia na Ziemi, dla których inspiracją są idee zawarte w encyklice Laudato si’.

Papież Franciszek w encyklice „Laudato Si” mówi:

Ten, kto posiada jego część, ma ją jedynie po to, aby zarządzać nią dla dobra wszystkich. Jeśli tego nie czynimy, to bierzemy na swe sumienie ciężar zaprzeczenia istnieniu innych.”

Zgadzacie się z tym?

 

Cel główny:

Kształtowanie świadomości ekologicznej.

Cele szczegółowe:

 • Wzbudzanie i kształtowanie pozytywnego stosunku emocjonalnego, postaw szacunku dla przyrody
 • Samodzielna identyfikacja, obserwacja i wzbudzanie ciekawości poznawczej w stosunku do najważniejszych wartości środowiska przyrodniczego.
 • Zdobycie i poszerzenie wiedzy przez uczniów z zakresu edukacji ekologicznej
 • Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.

Sposoby realizacji:

 1. Zapoznanie uczniów z założeniami program
 2. Ustalenie zadań przyjętych do realizacji

Wiersz,bajka ,list pod hasłem “Jestem ziarenkiem tego świata”

Udział całej społeczności szkolnej
W zakresie programu – Małgorzata Górecka, Zuzanna Szczechura, Gajewska Angelika

Konkurs fotograficzno-plastyczny pod hasłem “Naprawić siebie”

Udział całej społeczności szkolnej
W zakresie programu – Cabak Amelia, Król Aleksandra Górecka Amelia, Górecka Alicja, Górecka Małgorzata(jedna praca), Gajewska Angelika,Bomba Maja,Janikowska Wiktoria.

Muzyka dla przyrody

Górecka Amelia, Górecka Alicja, Górecka Małgorzata

Audycja “Głos dla przyrody”

Kamil Szczapa

Nasz ogród zmysłów (przyszkolny agrihood)

Sadzenie kwiatów i warzyw-cała grupa projektowa

Nasz ogród zmysłów (przyszkolny agrihood)

Sadzenie kwiatów i warzyw-cała grupa projektowa
Spotkanie w „Ogrodzie Zmysłów”- pogadanka „Jak ja chronię przyrodę”

Wywiad z osobą zajmującą się ochroną środowiska

„Stan przyrody w moim mieście”

Budki lęgowe dla skrzydlatych przyjaciół

Zakładamy  wykonane przez uczniów budki lęgowe

Święto szkoły

Włączamy calą społeczność szkolną do naszego projektu(podczas obchodów święta szkoły każda klasa przygotowuje swoje ekologiczne zajęcia (gry, zabawy, prezentacje, zagadki, piosenki ) uczniowie biorą udział w konkursach.

Raport z całego projektu

Raport z naszej pracy przesyłamy do organizatora konkursu

Organizatorzy na terenie szkoły

Koordynator mgr Mirosława Łastowska nauczyciel biologii
zespół nauczycieli –mgr Stanisław Szarek, mgr Edyta Mrozowska, mgr Aneta Czarniecka

 

MUZYKA DLA PRZYRODY

Utwór skomponowany i wykonany przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu

Z okazji obchodów Święta Szkoły zapraszamy uczniów do udziału:

Konkurs fotograficzno-plastycznym pod hasłem “Naprawić siebie

Szukamy w okolicy krajobrazu, jego skrawka, który niestety jest zdewastowany, zniszczony, ekologicznie zrujnowany z przyczyn działań człowieka lub innych czynników. Następnie utrwalamy ten widok za pomocą fotografii. Drugą częścią naszego zadania będzie stworzyć pracę plastyczną (malarska, pastelowa, collage, kredka), która ukaże ten sam skrawek krajobrazu z fotografii ale już naprawiony, upiększony, zadbany i piękny.

 • Format pracy plastycznej – A3
 • Format fotografii – A4
 • Praca fotograficzna i plastyczna są całością zadania konkursowego, które należy z tyłu podpisać imieniem, nazwiskiem, klasą oraz z hasłem “Naprawić siebie”, składamy do 13 maja w sekretariacie szkoły .Wszystkie informacje przekazuje koordynator programu mgr Mirosława Łastowska

Cel główny:
Kształtowanie świadomości ekologicznej.

Cele szczegółowe:

 • Wzbudzanie i kształtowanie pozytywnego stosunku emocjonalnego, postaw szacunku dla przyrody
 • Samodzielna identyfikacja, obserwacja i wzbudzanie ciekawości poznawczej w stosunku do najważniejszych wartości środowiska przyrodniczego.
 • Zdobycie i poszerzenie wiedzy przez uczniów z zakresu edukacji ekologicznej
 • Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego
 • Rozwijanie uzdolnień plastycznych, rozbudzenie wrażliwości na otaczające piękno przyrody
 • Pobudzanie wyobraźni twórczej, odwagi twórczej oraz ukazanie mocy i mądrości przekazu plastycznego odbiorcom sztuki.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu obchodów Święta Szkoły w dniu 17 maja. Czekają na was ciekawe nagrody i myślę, że podniesienie ocen z kilku przedmiotów. Warto.

Konkursie literackim – wiersz, bajka, list ( adresowany do szkodników ekologicznych)
pod hasłem:“ Jestem ziarenkiem tego świata”

Literatura ukazuje wrażliwość człowieka na otaczającą rzeczywistość. Często jest narzędziem w walce ze złem tego świata ale również może w piękny sposób ukazywać zalety, piękno nas otaczające, uwrażliwiać słowem innych, wpływać na zachowania. Konkurs ten daje wam możliwość podzielenia się swoją wrażliwością poprzez wiersz, bajkę czy list. Nie będziemy określać wymagań dotyczących ilości treści. Ważne jest aby treść dotyczyła zagadnienia, ukazywała naszą troskę o każde ziarenko zasiane w ziemi, o bezustanne czuwanie nad jego dorastaniem, dokładnie tak jak robią to wasi rodzice dla Was – Ziarenek tego Świata.

Prace literackie składamy do 15 maja w sekretariacie szkoły.
Powodzenia

Prace składamy do 13 maja w sekretariacie szkoły.
Wszystkie informacje przekazuje koordynator programu mgr Mirosław Łastowska

Pozostałe zadania realizują uczniowie wybrani do programu

Share This
Skip to content