(18) 443-98-51 | (18) 449-09-60 sp16ns@edu.nowysacz.pl
Icon

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE OBOWIĄZUJĄCE W OKRESIE NAUCZANIA ZDALNEGO

Icon

Plan konsultacji z nauczycielami - nauczanie zdalne

Icon

REGULAMIN - FORMY, METODY ORAZ SPOSOBY OCENIANIA W NAUCZANIU ZDALNYM

REGULAMIN - FORMY, METODY ORAZ SPOSOBY OCENIANIA W NAUCZANIU ZDALNYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  W NOWYM SĄCZU

Icon

Statut SP16

    Szanowni Rodzice. Przedstawiona Koncepcja Pracy Szkoły uwzględnia propozycje nauczycieli, uczniów oraz rodziców. Wszelkie dodatkowe pomysły, rozwiązania, które chcielibyście Państwo by zostały uwzględnione w działaniach szkoły, można zgłaszać u wychowawcy klasy – na zebraniach z rodzicami, oraz pisemnie – za pośrednictwem sekretariatu do dyrektora szkoły.

     

    Share This