Wybierz język:
Icon
Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny
Icon
STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH - wersja skrócona
Icon
STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH
Icon
INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU „WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE”
Icon
Kodeks etyki nauczycieli i pracowników niepedagogicznych
Icon
OŚWIADCZENIE rodzica/ opiekuna prawnego, którego dziecko będzie korzystało z dofinansowania do odpłatnego, gorącego posiłku – zupy.
Icon
PROCEDURY KORZYSTANIA Z ODPŁATNYCH POSIŁKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NOWYM SĄCZU
Icon
Ubezpieczenie dla Uczniów i Nauczycieli SP16 2023/2024
Icon
Raport o stanie zapewniania dostępności
Icon
OŚWIADCZENIE rodzica/ opiekuna prawnego, którego dziecko będzie korzystało z dofinansowania do odpłatnego, gorącego posiłku – zupy.
Szanowni Rodzice. Przedstawiona Koncepcja Pracy Szkoły uwzględnia propozycje nauczycieli, uczniów oraz rodziców. Wszelkie dodatkowe pomysły, rozwiązania, które chcielibyście Państwo by zostały uwzględnione w działaniach szkoły, można zgłaszać u wychowawcy klasy – na zebraniach z rodzicami, oraz pisemnie – za pośrednictwem sekretariatu do dyrektora szkoły.

 

Share This
Skip to content