Wybierz język:
Icon
Raport o stanie zapewniania dostępności
Icon
OŚWIADCZENIE rodzica/ opiekuna prawnego, którego dziecko będzie korzystało z dofinansowania do odpłatnego, gorącego posiłku – zupy.
Icon
OŚWIADCZENIE rodzica/ opiekuna prawnego, którego dziecko będzie korzystało z dofinansowania do odpłatnego, gorącego posiłku – zupy.
Icon
Godziny dostępności nauczycieli dla rodziców - rok szkolny 2022/2023 I okres
Icon
Zakres ubezpieczenia dla uczniów i nauczycieli rok 2022/2023
Icon
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Icon
Statut SP16
    Szanowni Rodzice. Przedstawiona Koncepcja Pracy Szkoły uwzględnia propozycje nauczycieli, uczniów oraz rodziców. Wszelkie dodatkowe pomysły, rozwiązania, które chcielibyście Państwo by zostały uwzględnione w działaniach szkoły, można zgłaszać u wychowawcy klasy – na zebraniach z rodzicami, oraz pisemnie – za pośrednictwem sekretariatu do dyrektora szkoły.

     

    Share This
    Skip to content