Wybierz język:

Projekty Unijne

„Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz”

Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych nr 2 uczestniczy w realizowanym przez Miasto Nowy Sącz projekcie pod nazwą „Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Częścią projektu jest stworzenie systemu umożliwiającego świadczenie e-usług w zakresie edukacji – EduS@cz. Realizacja komponentu EduS@cz zakłada wyposażenie wszystkich szkół publicznych w mieście w zestawy multimedialne, w skład których wchodzą: komputer stacjonarny, laptop, tablica interaktywna oraz projektor multimedialny. Dzięki dofinansowaniu, stworzona zostanie również platforma edukacyjna oraz zakupione zostaną edukacyjne zasoby multimedialne (lekcje multimedialne dla uczniów, lekcje multimedialne do wykorzystania dla nauczycieli, filmy i animacje edukacyjne). Stworzony w ten sposób system w znaczny sposób ułatwi oraz usprawni pracę grona pedagogicznego z uczniami. Nauczyciele będą mogli tworzyć nowe, ciekawe lekcje wzbogacone o pomoce interaktywne, testy i ćwiczenia oraz będą mogli posługiwać się gotowymi materiałami multimedialnymi. Tradycyjne lekcje staną się ciekawsze i bardziej atrakcyjne dla dzieci i młodzieży.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”
Share This
Skip to content