Wybierz język:

Prosimy wszystkich uczniów o sprawdzanie zadań domowych oraz wiadomości od nauczycieli  na naszym dzienniku elektronicznym. Jeśli mieliby Państwo jakiekolwiek problemy techniczne proszę pisać na adres: siajo3@gmail.com – postaram się pomóc zdalnie.

Zachęcamy również do zapoznania się ze stroną:
Znajdują się tam lekcje z każdego przedmiotu przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Aby z nich skorzystać należy wejść na swój poziom klasy i kliknąć „Przedmioty”, a potem wybrać przedmiot.

DLA UCZNIÓW KLAS 8

 

W związku z zawieszeniem w szkołach zajęć edukacyjnych i koniecznością pracy zdalnej na stronie głównej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie oke.krakow.pl oraz na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/ zamieszczone zostały materiały z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego przeznaczone do samodzielnej pracy ósmoklasistów.

Uczniowie klas VIII zobowiązani są do codziennego śledzenia ww. stron i wykonywania zamieszczonych zadań.

Share This
Skip to content