Wybierz język:

Cała społeczność szkolna wzięła udział w zbiórce darów dla Polaków na Ukrainie. Zebrane przez uczniów produkty żywnościowe i kosmetyczne zostały przekazane Robertowi Sobolowi, przedstawicielowi Stowarzyszenia Wspólna Polska, który od lat odwiedza potrzebujących.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w to przedsięwzięcie. Pamiętajcie, że okazana dobroć zawsze do nas wraca.

Share This
Skip to content