Wybierz język:

ZARZĄDZENIE NR 25/2022

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu

z dnia 29.09.2022r.

w sprawie ustalenia ceny ciepłego posiłku – zupy

 

§1

Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu oferuje dla uczniów ciepły posiłek w formie zupy

§2

Stawka żywieniowa za gorący posiłek – zupę przygotowywaną na potrzeby uczniów wynosi 6 zł  (5 zł płaci rodzic, 1 zł płaci samorząd – Miasto Nowy Sącz)

§3

Cena za wymieniony posiłek obejmuje koszty surowców zużytych do ich przygotowania i może ulec podwyższeniu.

§4

W celu zapisania dziecka na posiłek rodzic jest zobowiązany do wypełnienia OŚWIADCZENIA, które stanowi załącznik do zarządzenia i dostarczenia do szkoły.

§5

Opłatę za korzystanie przez dziecko z gorącego posiłku rodzice są zobowiązani wpłacać od 1 do 10 dnia każdego  miesiąca na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu.

Nr konta  59 1050 1445 1000 0023 5306 5820 w tytule przelewu bankowego należy wpisać informacje według wzoru: Posiłek w szkole, imię i nazwisko ucznia, klasa, za miesiąc i rok 

(np.: Posiłek w szkole, Piotr Kowalski, klasa 1, za wrzesień 2022/23r.)

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 03.10.2022r.

Waldemar Olszyński
Dyrektor

Share This
Skip to content