Wybierz język:

Zgodnie z Regulaminem zamówień publicznych w ZSPG Nr 2 w Nowym Sączu zapraszam do złożenia ofert na Prowadzenie działalności kuchni szkolnej. Szczegółowa dokumentacja do wglądu i pobrania w sekretariacie ZSPG Nr 2 w godzinach pracy, na stronie internetowej pod adresem www.zspg2.nowysacz.pl lub pod adresem e-mail: zspg2@edu.nowysacz.pl

Dokumentacja do złożenia oferty i regulamin:

[wpdm_file id=98]

Zapraszam
Dyrektor ZSPG Nr 2
mgr Janusz Chruślicki

Share This
Skip to content