Wybierz język:

Zarządzenie nr 9 2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Orląt Lwowskich” w Nowym Sączu.

Na podstawie:

  • 2 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 18.IV.2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. nr 46 poz. 432) oraz § 2 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 11.VIII.2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603), § 3 ust.1 pkt. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 18.IV.2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. nr 46 poz. 432) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 11.VIII.2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). Rozporządzenia MEN z dnia 20.III.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem zakażeniom COViD19  (Dz. U. poz. 493 z późn. zmianami). Rozporządzenia MEN z dnia 19.V.2020 r. zmieniającego w/w rozporządzenie (Dz. U. poz. 891 z późn. zmianami) zwanego dalej Rozporządzeniem 1905.

 

Ustalam przebieg zakończenia roku szkolnego 2019/2020 w poniższy sposób:

  1. Ze względu na liczebność uczniów Szkoły Podstawowej nr 16, jej warunki  lokalowe i konieczność przestrzegania przepisów sanitarno – epidemiologicznych  w dniu 26.VI.2020 r. zostanie przeprowadzone rozdanie świadectw promocyjnych  i świadectw ukończenia szkoły podstawowej przez wychowawców w wyznaczonych godzinach i salach lekcyjnych z podziałem każdej klasy na dwie równoliczne grupy. W przypadku koniecznej potrzeby świadectwa można wydać w formie indywidualnej (sekretariat szkoły od 29.VI.2020 r.)
  2. Świadectwa promocyjne i ukończenia szkoły podstawowej wydawane będą po uprzednim zdaniu do biblioteki wypożyczonych książek i podręczników (z rozliczeniem braków). Informacja z biblioteki ma być przekazana do wychowawcy klasy.
  3. Podziału uczniów w klasie na dwie równoliczne grupy dokonuje wychowawca klasy  z dokładnym określeniem godziny przyjścia do szkoły (wg harmonogramu).
  4. Uczniowie zgłaszający się po odbiór świadectw są zaopatrzeni w maseczki zasłaniające nos i usta. Wejście do szkoły odbywa się przez szatnię po uprzednim zdezynfekowaniu rąk (Rodzice przyprowadzający uczniów proszeni są o nie wchodzenie do budynku szkoły).
  5. Do sali uczniów przeprowadza nauczyciel lewą klatką schodową. Uczeń podpisuje odbiór świadectwa własnym długopisem. Po rozdaniu świadectw uczniów wyprowadza nauczyciel prawą klatką schodową do wyjścia ewakuacyjnego.

 

Uwaga !

Proszę nie gromadzić się przed szkołą, na klatkach schodowych i w salach lekcyjnych. Bezpośrednio po rozdaniu świadectw i wyjściu ze szkoły uczniowie udają się do domów.

HARMONOGRAM WYDAWANIA ŚWIADECT DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS

KLASA

GRUPA

GODZINA

SALA

NAUCZYCIEL

VIII A

1

7:55

 

1

 

Sikorska M

2

 

8:30

 

8

 

VIII B

1

8:00

 

2

 

Czarniecka A

2

 

8:35

 

9

 

V B

1

8:05

 

3

 

Łastowska M

2

 

8:40

 

10

 

V C

1

8:10

 

4

 

Pawłowska A

2

 

8:45

 

11

 

VI A

1

8:15

 

5

 

Chomoncik M

2

 

8:50

 

12

 

VI B

1

8:20

 

6

 

Pietrucha Z.

2

 

8:55

 

13

 

VI C

1

8:25

 

7

 

Mitas A

2

 

9:00

 

14

 

VII A

1

9:05

 

1

 

Kurzeja M.

2

 

9:40

 

8

 

VII B

1

9:10

 

2

 

Fedewicz M.

2

 

9:45

 

9

 

VII C

1

9:15

 

3

 

Biedroń J.

2

 

9:50

 

10

 

IV A

1

9:20

 

4

 

Nowak E

2

 

9:55

 

11

 

V A

1

9:25

 

5

 

Jargut M

2

 

10:00

 

12

 

I A

1

9:30

 

6

 

Hebda B.

2

 

10:05

 

13

 

I B

1

9:35

 

7

 

Gawlik B.

2

 

10:10

 

14

 

II A

1

10:15

 

1

 

Jurczyńska K.

2

 

10:50

 

8

 

II B

1

10:20

 

2

 

Kowalik M.

2

 

10:55

 

9

 

II C

1

10:25

 

3

 

Witowska-Kawa B

2

 

11:00

 

10

 

III A

1

10:30

 

4

 

Wolska M.

2

 

11:05

 

11

 

III B

1

10:35

 

5

 

Zygmunt M.

2

 

11:10

 

12

 

 

Share This
Skip to content