Wybierz język:

Szanowni Państwo !

Od 8 IX będzie obowiązywał nowy podział godzin, zmianie uległy także długości przerw między lekcjami.

1. Dla uczniów kl. I – III edukacja będzie odbywać się w dwóch zmianach:

  • I zmiana 5 lekcji w godzinach 7.15 -(7.30 ) do 11.25- ( 11.40)
  • II zmiana 4 lekcje w godzinach 12-(12.15) do 15.20-(15.35 )

Uczniowie z różnych klas przychodzą i wychodzą do i ze szkoły w różnicach pięcio-minutowych ( dokładny harmonogram podadzą wychowawcy klas).
Informacja dotyczy podstawowego planu lekcji bez zajęć dodatkowych i specjalistycznych.

2. Oddziały „0” – organizacja pracy na najbliższy czas bez zmian
3. Klasy IV – VIII – od 8 IX zmieniony podział godzin – będzie podany do wiadomości uczniom w dniu 7 IX.
4. Dla całej szkoły zmieniony plan przerw lekcyjnych ( w załączeniu )

Zmiany mają na celu zapewnienie lepszej organizacji nauki uczniów i pracy szkoły, możliwość sprawnego dezynfekowania pomieszczeń, oraz skrócenia czasu przebywania w szkole od 1 godz do ½ godz.
5. W dniu 7 IX zostanie podany plan stref poruszania się w szkole dla uczniów i osób postronnych
6. Ze względów organizacyjnych i sanitarno – epidemiologicznych uprzejmie proszę Państwa rodziców o nie wjeżdżanie na parking wewnętrzny SP16z OI

Podpisał mgr Janusz Chruślicki – dyrektor

Plan Godzin ( K45)

Obowiązujący od 8 września 2020r.

Lp.

GODZINY

PRZERWA

1

7.30 – 8.15

5 minut

2

8.20 – 9.05

5 minut

3

9.10 – 9.55

10 minut

4

10.05 – 10.50

5 minut

5

10.55 – 11.40

15 minut

6

11.55 – 12.40

5 minut

7

12.45 – 13.30

10 minut

8

13.40 – 14.25

5 minut

9

14.30 – 15.15

5 minut

10

15.20 – 16.15

 

 

Nauka Oddziałów „0”

I grupa: 7.45 – 13.00
II grupa: 9.45 – 15.00

Świetlica: 7.00 – 17.00

 

Przychodzenie i wychodzenie kl I – III regulują wychowawcy klas

Share This
Skip to content