Wybierz język:

Niezamierzona i niezaplanowana forma aktywności pojawiła się w realizacji  kolejnej edycji projektu ekologicznego,, Drzewo Franciszka”. Grupa projektowa, będąc świadkami wydarzeń, mających miejsce w Ukrainie. Wydarzeń, które mają znamiona katastrofy, tragedii w wymiarze ludzkim, humanitarnym  i przyrodniczym dostrzegła potrzebę pomocy. Poczuliśmy się, jako młodzi ekolodzy zobowiązani i odpowiedzialni do wparcia i zaangażowania. Bo wojna  to zamach na ludzką wolność, na wytwory pracy człowieka jak i na środowisko naturalne, w tym  też na zwierzęta. To właśnie one stały się adresatem akcji charytatywnej organizowanej w Szkole Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi  w Nowym Sączu. Ogłosiliśmy i  przeprowadziliśmy zbiórkę żywności i akcesoriów dla zwierząt.  Wspieramy zwierzęta już przybyłe ze swoimi właścicielami do Polski jak i te,  które pozostały na terenach wojennych.  

 Z dużym sukcesem, jak widać w galerii zdjęć, społeczność szkolna przyczyniła się aby wesprzeć ,,ciche ofiary wojny”. Zaangażowały się  dzieci przedszkolne, uczniowie klas 1-8, nauczyciele oraz rodzice. Dyrektor Szkoły mgr Waldemar Olszyński wraz z koordynatorem projektu nawiązali kontakt ze schroniskiem dla zwierząt w Nowy Sączu w celu uruchomienia dystrybucji zebranych darów.

,,Wszystko jest połączone. To, co dzieje się teraz ze zwierzętami, później stanie się z ludźmi”- Indira Gandhi. Niech akcja ta będzie głosem w obronie demokracji, w obronie wszystkich istot żywych ale też  sprzeciwem i niezgodą na zło i zniszczenia oraz przestrogą zawartą we wspomnianej wyżej mądrości.

                                                             Grupa projektowa „Drzewo Franciszka”

Share This
Skip to content