Wybierz język:

Komunikat dla Rodziców i Uczniów ZSPG Nr 2

Stypendium za wyniki w nauce dla uczniów którzy zostali zakwalifikowani będzie wypłacane w budynku szkoły – sekretariat w dniach

  • 21.07.2015r wtorek w godz. 10.00 – 15.00
  • 22.07.2015r środa  w godz. 11.00 – 16.00

Rodzice uczniów zakwalifikowanych proszeni są o odbiór stypendium z dowodem osobistym.

Share This
Skip to content