(18) 443-98-51 | (18) 449-09-60 sp16ns@edu.nowysacz.pl

„Ja, uczeń Gimnazjum nr 10 w Nowym Sączu – ślubuję wypełniać obowiązki ucznia, aktywnie i odpowiedzialnie uczestniczyć w zajęciach i w życiu szkoły, rozwijać swoje możliwości intelektualne, dbać o pozytywny wizerunek swojej szkoły i godnie ją reprezentować, przestrzegać zasad i norm zachowania godnego ucznia gimnazjum…” wraz z tymi podniosłymi słowami uczniowie klas pierwszych stali się pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej.

Galeria zdjęć:

Joanna Sarota-Filip

Share This