Wybierz język:

Uczniowie naszej szkoły uczą się przez samodzielne odkrywanie za pomocą odpowiednio zaplanowanych i udokumentowanych obserwacji i doświadczeń. Poznają metodykę badań naukowych począwszy od sformułowania problemu badawczego, przez postawienie hipotezy badawczej, planowanie doświadczenia lub obserwacji, skończywszy na zapisaniu wyników, sformułowaniu wniosków i końcowej weryfikacji hipotezy badawczej. Rozwijają w ten sposób zainteresowania naukami przyrodniczymi i chęć samodzielnego poznawania ich tajników.

W tym roku szkolnym swoje postawy badawcze kształcili wykonując modele oraz doświadczenia:

  • uczniowie klasy 5 wykonywali modele komórek,
  • uczniowie klasy 6 wykonywali doświadczenie z drożdżami i odpowiadali na pytanie „Dlaczego ciasto rośnie?”,
  • uczniowie klasy 7 wykonywali modele układu wydalniczego i krwionośnego,
  • uczniowie klasy 8 mieli do wyboru dwa doświadczenia: Wykrywanie witaminy C w różnych napojach oraz wyizolowanie DNA z owocu kiwi lub banana.

Efekty ich pracy przedstawiają wybrane zdjęcia

Share This
Skip to content