Wybierz język:

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w sprawie rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022

 Na podstawie art.30.ust.1z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U z 2020 r., poz. 713 ze zm.)art. 154 ust.1PKT 1 w związku z art. 29 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)oraz Zarządzenie Nr 37 /2021 r. Prezydenta Miasta Nowego Sącza

z dnia 26 stycznia 2021 r. zarządza się, co następuje:

Informuję o możliwości dokonywania zapisów dzieci do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 16 
z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu :

  1. Zapisy dzieci do Szkoły Podstawowej nr 16 do oddziału przedszkolnego będą się odbywać przez przesłanie dokumentów umieszczonych na stronie internetowej szkoły: sp16nowysacz.pl na maila szkoły sp16ns@edu.nowysacz.pl  oraz w wyjątkowych sytuacjach osobiste przekazanie  dokumentów z zachowaniem reżimu sanitarnego w  sekretariacie szkoły od godziny 8:00 -15:00 
  2. Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 01 marca do 29 marca 2021 r. do godz.15:00
  3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola/ oddziału przedszkolnego publicznej szkoły podstawowej, dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 01 kwietnia 2021 r. do godz.15:00
  4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych dnia kwietnia 2021 r do godz.15:00
  5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do publicznego przedszkola/ oddziału przedszkolnego publicznej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia od 07 kwietnia do 16 kwietnia 2021 r. do godz.15:00
  6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 
    19 kwietnia 2021 r. do godz.15:00

II Obowiązująca dokumentacja przy zapisie dzieci:

a)Dzieci urodzone w 2015r (2016r- 5- latki)

– PESEL dziecka;

– wypełniona deklaracja

– dokładny adres zameldowania i zamieszkania dziecka

W przypadku dziecka z poza odwodu należy dołączyć:

  • podanie do dyrektora szkoły;
  • odpis aktu urodzenia.

Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci 5,- letnie (6-letnie drugi rok) te które w ubiegłym roku szkolnym były objęte wychowaniem przedszkolnym jak również dzieci 6-letnie nowo zapisane.

 

Share This
Skip to content