Wybierz język:

Temat szkolnego programu – „Naprawić siebie”.
Pod hasłem – Ochrona krajobrazów i ekosystemów.

Drzewo Franciszka to wielomodułowy program edukacji ekologicznej, podnoszenia świadomości ekologicznej i kształtowania wrażliwości dla życia na Ziemi, dla których inspiracją są idee zawarte w encyklice Laudato si’.

Papież Franciszek w encyklice „Laudato Si” mówi:

Ten, kto posiada jego część, ma ją jedynie po to, aby zarządzać nią dla dobra wszystkich. Jeśli tego nie czynimy, to bierzemy na swe sumienie ciężar zaprzeczenia istnieniu innych.”

Zgadzacie się z tym?

Share This
Skip to content