Wybierz język:

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NOWYM SĄCZU

Data sporządzenia protokołu: 29.05.2018r

 1. Przed przystąpieniem do weryfikacji dokumentacji  w zakresie  formalnym  powołano komisję w celu dokonania naboru na wolne stanowisko urzędnicze: główny księgowy w składzie:
  • Przewodniczący Komisji: mgr Janusz Chruślicki- dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu
  • Członek : Mieczysława Górska – główny księgowy SP 16 z OI
  • Członek : Aldona Bachurska-Dutka – sekretarz szkoły
 2. Komisja  dokonała  weryfikacji  dokumentacji złożonej przez kandydatów ubiegających się o stanowisko głównego księgowego w tutejszej placówce według kryteriów opublikowanych w ogłoszeniu o naborze w BIP.
  • Liczba ofert złożonych do naboru na stanowisko głównego księgowego spełniające wymogi formalne -1
  • Lista kandydatów: mgr Agnieszka Górecka  zamieszkała w Nowym Sączu
 3. Rozstrzygnięcie komisji oraz wybór kandydata przebiegał w oparciu o analizę dokumentacji złożonej w Szkole Podstawowej Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu oraz na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z w/w osobą.
 4. Przy wyborze komisja kierowała się :
  • posiadanymi kwalifikacjami
  • doświadczeniem zawodowym
  • posiadanymi umiejętnościami w zakresie pracy w księgowości
  • znajomościami programów komputerowych niezbędnych w księgowości.
 5. Uzasadnienie dokonanego wyboru
  Pani mgr Agnieszka Górecka spełnia wszystkie kryteria wymagane w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Posiada odpowiednie wykształcenie, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

Podpisał : Przewodniczący Komisji : mgr Janusz Chruślicki  – Dyrektor SP 16 z OI
Członek – Mieczysława Górska – główny księgowy
Członek – Aldona Bachurska-Dutka – sekretarz

Share This
Skip to content