Wybierz język:

W edukacji bardzo duże znaczenie ma nie tylko samo przyswajanie wiadomości, lecz także umiejętność ich zastosowania. W biologii dotyczy to na przykład modelowania procesów biologicznych oraz umiejętności przeprowadzania doświadczeń.

Głównym założeniem projektów było skonstruowanie przez uczniów prostych modeli z ogólnodostępnych materiałów oraz wykonanie prostych doświadczeń. Modele obrazowały wybrane procesy biologiczne zachodzące w organizmie człowieka oraz komórki, organizmy poznane przez uczniów. Efektem pracy było przede wszystkim lepsze zrozumienie powiązań pomiędzy budową a funkcją różnych narządów oraz dokładniejsze poznanie budowy wybranych obiektów. Dodatkowym celem projektu było doskonalenie umiejętności prezentacji efektów własnej pracy oraz wykorzystywanie w praktyce wiadomości i umiejętności nabytych na lekcjach biologii.

Projekty, doświadczenia, obserwacje przeprowadzone pod kierunkiem mgr Mirosławy Łastowskiej nauczyciela biologii.

Share This
Skip to content