Wybierz język:

Sukces uczennic naszej szkoły w konkursie

„Czy znasz Popradzki Park Krajobrazowy”

Celem konkursu jest wdrażanie dzieci i młodzieży w poznawanie najbliższego otoczenia (regionu), świata roślin, zwierząt, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych . Rozwijanie zainteresowań oraz chęci do pozyskania jak największej wiedzy o Popradzkim Parku Krajobrazowym. Konkurs i przygotowanie do niego ma duży wpływ na kształtowanie wrażliwości młodych ludzi na piękno otaczającej nas przyrody, rozbudzanie i pogłębianie zainteresowań przyrodniczych. Ważną ideą konkursu jest rozwijanie wrażliwości emocjonalnej, aby wyzwolić chęć działania na rzecz ochrony środowiska. 

15 grudnia 2022r  konkurs odbył się w naszej szkole. Ostatnia wygrana dala nam zaszczyt gościć pracowników  Zespołu Parku Krajobrazowego Województwa Małopolskiego Oddziału w Woli Kroguleckiej oraz uczniów jedenastu nowosądeckich szkół Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy 8b Angelika Gajewska oraz klasy 7 Weronika Janik. Do konkursu przygotowywały się pod kierunkiem nauczyciela biologii mgrMirosławy Łastowskiej. Konkurs składał się z kilku etapów. Na początku uczniowie pisali test wiedzowy ,następnie odpowiadali na pytania a potem odbyły się liczne dodatkowe konkurencje np. rozpoznaj kim jestem , do kogo należy to co znajduje się w pudełku , rozpoznaj gady i płazy z prezentacji. Uczniowie wszystkich szkół dzielnie walczyli ale jednocześnie zdobywali nową wiedzę i świetnie się bawili.

Pierwsze miejsce zajęły uczennice naszej szkoły.

Weronice i Angelice serdecznie gratulujemy!

Share This
Skip to content