Wybierz język:

Podziękowanie dla Sponsorów nagród w Międzyszkolnym Konkursie „Das Deutsch Diktat”

 Szkoła SP 16 składa serdecznie podziękowania za wsparcie XI edycji Międzyszkolnego Konkursu „Das Deutsch Diktat” następującym firmom i instytucjom:

Kinu „Sokół” w Nowym Sączu

Kinu „Helios” w Nowym Sączu

Instytutowi Języków Obcych PWSZ w Nowy Sącz

Wydawnictwu LektorKlett

Instytutowi Austriackiemu w Warszawie

Instytutowi Goethego w Krakowie

Restauracji Kupieckiej w Nowym Sączu

oraz Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 16 w Nowym Sączu

https://www.helios.pl/39,Nowy-Sacz/Repertuar/

http://www.kino-sokol.pl

Share This
Skip to content