Wybierz język:

Porozumienie o Patronacie podpisane w ramach programu „Partnerska Szkoła”.

W dniu 7 maja 2024 roku zostało podpisane Porozumienie o Objęciu Patronatem w ramach programu „Partnerska Szkoła” pomiędzy Wyższą Szkołą Biznesu – National Louis University (WSB-NLU) w Nowym Sączu, którą reprezentował Rektor, dr Dariusz Woźniak, prof. WSB-NLU, a Szkołą Podstawową Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Nowym Sączu, której Dyrektorem jest Pan Waldemar Olszyński.

Porozumienie obejmuje szereg inicjatyw, które mają na celu rozwijanie współpracy edukacyjnej pomiędzy placówkami edukacyjnymi:

  • Dostęp do kursów: Uczniowie SP Nr 16 będą mogli uczestniczyć bezpłatnie w wybranych kursach oferowanych przez WSB-NLU, które są skierowane do uczniów szkół na różnych poziomach oraz w kursie z zakresu cyberbezpieczeństwa „IT Sec for YOU”.

  • Udział w kołach naukowych: Uczniowie mają możliwość dołączenia do kół naukowych działających na Wydziałach WSB-NLU, co pozwoli im na rozwijanie zainteresowań naukowych w realnym środowisku akademickim.

  • Warsztaty i praktyki: Planowane są wspólne warsztaty i praktyki dla uczniów, które będą prowadzone zarówno w SP Nr 16, jak i na terenie WSB-NLU.

  • Konferencje naukowe: Uczniowie będą mieli możliwość uczestnictwa w konferencjach i wydarzeniach naukowych organizowanych przez WSB-NLU.

  • Konsultacje pedagogiczne: Nauczyciele SP Nr 16 będą mogli korzystać z konsultacji i wsparcia merytorycznego od kadry naukowo-dydaktycznej WSB-NLU.

  • Promocja i rozwój: Współpraca obejmuje również wspieranie inicjatyw mających na celu promocję i rozwój obu instytucji edukacyjnych.

Porozumienie o współpracy między obiema instytucjami edukacyjnymi zostało nawiązane na czas nieokreślony i staje się skuteczne od momentu jego podpisania.

Koordynator Projekty w SP 16 w Nowym Sączu

mgr Joanna Sarota-Filip

Share This
Skip to content