Wybierz język:

Realizujemy największy w skali kraju ogólnopolski program profilaktyki czerniaka w edycji 2021/2022 Zaproszenie otrzymaliśmy od Studenckiego Koła Naukowego Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – Państwowego Instytutu Badawczego (SKN ONKOMA)
W ramach programu odbYŁY się lekcje wychowawcze na każdym poziomie nauczania w oparciu o film „Ty decydujesz, czy zachorujesz”. Lekcje o tematyce zdrowotnej przeprowadzili  również nauczyciele na swoich przedmiotach.  Rodzice i nauczyciele  mieli możliwość zapoznać się z filmem edukacyjnym z udziałem Pana Prof.dr hab.n.med. Piotra Rutkowskiego
Odbył się  konkurs prac plastycznych o tematyce profilaktyki zdrowotnej prowadzony przez p.S.Szarka.

W klasach  pojawiły się gazetki o tematyce zdrowotnej pod hasłem „Dbaj o zdrowie”  

szkolny koordynator programu mgr Mirosława Łastowska nauczyciel biologii.

Share This
Skip to content