Wybierz język:

Finał XIV Edycji Międzyszkolnego Konkursu

Plastyczno – Literacko – Fotograficznego „Nowy Sącz – moje miasto, moja miłość”

oraz 30-lecie nadania Szkole Podstawowej nr 16 w Nowym Sączu imienia „Orląt Lwowskich”

 W dniu 17 maja 2023r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Nowym Sączu odbył się finał XIV edycji Międzyszkolnego Konkursu Plastyczno – Literacko-Fotograficznego „Nowy Sącz – moje miasto, moja miłość”. Konkurs przebiegał pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza – Pana Ludomira Handzla.

Podczas uroczystości finału szkoła świętowała również 30-lecie nadania szkole imienia „Orląt Lwowskich”.  Przywołano we wspomnieniach pomysłodawcę nadania imienia  – dr Jerzego Masiora.

Na finał stawili się laureaci i wyróżnieni w konkursie wraz z opiekunami.  Honorowymi gośćmi byli:

– Wiceprezydent Miasta Nowego Sącza  – Pani Magdalena Majka,

– Inspektor w Wydziale Edukacji i Wychowania – Pan Sławomir Grochowski,

– Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Kultury – Pan Marcin Poręba,

– Dyrektor Delegatury Małopolskiego Kuratora Oświaty w Nowym Sączu – Pan Adam Skwarło.

Uroczystość otworzył Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 – Pan Waldemar Olszyński, który przywitał przybyłych gości. Na uroczystości obecna była również Wicedyrektor szkoły – Pani Maria Palac.

Zaprezentowano program artystyczny przygotowany przez uczniów pod kierunkiem pani Kingi Dobosz oraz pani Mirosławy Fedewicz. W programie wykorzystano utwory autorstwa dr Jerzego Masiora i Aleksandra Porzucka. W ślad za dr Masiorem szkoła pielęgnuje lwowskie tradycje artystyczne.

W konkursie wpłynęło w sumie 377 prac z 24 szkół i placówek oświatowych z Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego.

Prace zostały ocenione przez komisje konkursowe składające się ze specjalistów, wyłaniających zwycięzców i wyróżnionych :

Przewodniczącym jury był mgr Stanisław Szarek

Komisja oceniająca prace plastyczne i fotograficzne: mgr Bogumiła Stawiarska, mgr Stanisław Szarek,

Komisja oceniająca prace literackie: mgr Kinga Dobosz, mgr Justyna Biedroń.

Nagrodzone i wyróżnione prace zostały zaprezentowane w specjalnie wydanym albumie ukazującym walory artystyczne Miasta Nowego Sącza.

Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie odebrali dyplomy, atrakcyjne nagrody oraz wydane z tej okazji albumy pokonkursowe.

Konkurs widnieje w „Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły”. Konkurs może być wymieniony na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej a laureaci uwzględnieni w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024.

Uroczystość zakończyła się wspólnymi zdjęciami nagrodzonych, wyróżnionych i ich opiekunów oraz przybyłych gości honorowych.

Share This
Skip to content