Wybierz język:

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Małopolskim Programie Stypendialnym w ramach RPO WM, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki.

Celem  programu jest wzmocnienie potencjału szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie wymienionych przedmiotów. Stypendium przyznawane było na rok szkolny , dla uczniów: klas 5-8 szkoły podstawowej, w kwocie: 600 zł brutto   na okres 12 miesięcy. Tym samym łączna ich wartość wynosi  6 000,00 zł brutto. z przeznaczeniem na realizację przez ucznia, pod okiem opiekuna dydaktycznego, jego indywidualnego planu rozwoju .

Gratulujemy naszym uczniom ,którzy przez cały rok szkolny ciężko pracowali realizując swoje plany rozwoju. Uczniowie w ramach realizacji zadań wywalczyli dla szkoły pierwsze miejsce oraz wyróżnienie w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Drzewo Franciszka” prowadzili ogród zmysłów wokół szkoły sadzili w nim kwiaty ,drzewka owocowe ,zioła i inne rośliny ,które służyły również jako naturalna pomoc dydaktyczna w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych. Wszyscy brali udział w licznych konkursach . Każdy z uczniów wybrał sobie trzy przedmioty w ramach których się rozwijał. Obowiązkowym zadaniem uczniów było wykonanie  dwóch prac z danego przedmiotu czyli w sumie sześciu w ramach całego rozwoju .Opiekunowie dydaktyczni wspólnie ze swoimi stypendystami dziękują wszystkim nauczycielom, którzy pomogli w realizacji zadań.

Stypendium  otrzymali:

 Michał Długosz klasa 8b

 Małgorzata Górecka klasa 8b

 Angelika Gajewska klasa 8b

 Zuzanna Szczechura klasa 8b

 Maksymilian Szczechura klasa 6

 Filip Wójtowicz klasa 8b

Opiekunem dydaktycznym tej grupy uczniów była p. mgr Mirosława Łastowska cała grupa realizowała również zadania z biologii.

oraz:

Karolina Klok

pod opieką p. mgr Moniki Klimek

Zachęcamy wszystkich  uczniów ,którzy mają wysokie wyniki w nauce do zainteresowania się dodatkową możliwością rozwoju i złożeniem wniosku  w następnej edycji.

Dla przypomnienia kilka zdjęć  z wykonywanych zadań.

Share This
Skip to content