Wybierz język:

Dnia  24 listopada 2015r.  odbędzie się konsultacyjne zebranie z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 według poniższego  harmonogramu:

GODZ. 17.30 -18.30

 • oddział Oa mgr Koral B.-Świetlica
 • oddział Ob mgr Fiut M.-Świetlica
 • I a- sala nr 8-mgr Kawa B.
 • I b- sala nr 8- mgr Jurczyńska K.
 • I c-sala nr 6 mgr Hebda B.
 • II a -sala nr 6-mgr Kowalik M
 • II b -sala nr 9-mgr Zygmunt M.
 • II c –sala nr 9 – mgr Wolska M.
 • III a- sala nr 7- mgr Obrzud M.
 • III b- sala nr 7-mgr Jabłońska H. (zast. mgr Porębska B.)

Konsultacje z nauczycielami uczącymi w kl. IV-VI odbywać się będą w sali gimnastycznej

Karteczki z ocenami uczniów przekazują na holu szkolnym wyznaczeni  nauczyciele:

 • klasa IV a -mgr J. Kawa
 • klasa IV b -mgr Nowak E
 • klasa V a -mgr A. Czarniecka
 • klasa V b -mgr E. Żywczak
 • klasa VI a -mgr M. Klimek
 • klasa VI b -mgr M. Twardy

Nauczyciele uczący w Szkole Podstawowej nr 16 – sala gimnastyczna

 • j.polski – mgr Molek U. , mgr Dobosz K .mgr Biedroń J.
 • matematyka –  mgr Chruślicka K. , mgr Bołoz K.
 • przyroda – mgr Gacal W., Sieczko H.
 • historia – Chomoncik  M.
 • religia – ks. mgr Szczygieł K. , s. mgr Miśtak E.
 • j. angielski – mgr Twardy M. , mgr Kowalik D. ,Kurnyta A.
 • plastyka ,zaj. art. – mgr Szarek S.
 • muzyka – mgr Fedewicz M.
 • zaj. techniczne – mgr Kawa J.
 • informatyka – mgr inż. Oleksy S. , Pawłowska A. ,Bołoz K.
 • w-f. – mgr Czarniecka A. ,mgr Klimek M. ,
 • w.d.ż. – mgr Sieczko H.
Share This
Skip to content