Wybierz język:

Dnia  17 listopada 2015r  odbędzie się konsultacyjne zebranie  z rodzicami uczniów  klas I-III GIMNAZJUM

Godzina  17.30 –  19.30

Spotkania indywidualne z wszystkimi nauczycielami uczącymi w Gimnazjum odbywać się będą w sali gimnastycznej i na jadalni

Informacje z ocenami uczniów rozdają rodzicom nauczyciele pełniący dyżur na głównym holu szkolnym:

 • Klasa IA – mgr D.Dobosz
 • Klasa IB – mgr T.Sikorski
 • Klasa IC – mgr S. Szarek
 • Klasa ID – mgr A.Kamiński
 • Klasa IIA – mgr P.Miłkowska
 • Klasa IIB – mgr S.Oleksy
 • Klasa IID-  mgr J.Kawa
 • Klasa IIC – mgr D.Jaracz
 • Klasa IIIA – mgr E.Żywczak
 • Klasa IIIB – mgr E.Nowak
 • Klasa IIIC – mgr M.Klimek
 • Klasa IID-  mgr J.Kawa

 

NAUCZYCIELE UCZĄCY W GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/16

 • J. polski –mgr E. Świerczek , mgr M. Sikorska, mgr U. Molek , mgr K. Dobosz
 • Matematyka – mgr M. Jargut, mgr T. Loster , mgr A.Pawłowska
 • Geografia – mgr H.Sieczko
 • Fizyka- mgr A. Stępień , mgr M.Świerczek
 • Chemia – mgr M.Maziarski ,mgr M.Świerczek
 • Biologia -mgr M .Maziarski , mgr M. Łastowska (zastępca dyrektora)
 • Historia – mgr Z. Pietrucha
 • WOS – mgr M. Chomoncik
 • Religia – ks.mgr P. Klóska , ks. mgr K.Szczygieł
 • J. angielski – mgr A.Mitas , mgr , mgr M.Twardy , B. Antkiewicz, mgr A.Kurnyta
 • J. niemiecki – dr M. Kurzeja, mgr M.Rosiek
 • Plastyka, zajęcia artystyczne – mgr S. Szarek
 • Zajęcia techniczne – mgr J. Kawa
 • Informatyka – mgr inż. S. Oleksy
 • Wychowanie fizyczne – mgr D. Jaracz , mgr A. Buda , mgr M. Klimek, mgr T.Sikorski mgr A.Kamiński
 • Wychowanie dla bezpieczeństwa – mgr D. Czerwiński
 • Wychowanie do życia w rodzinie – mgr M.Maziarski

 

WYCHOWAWCY W GIMNAZJUM

 • IA mgr K.Dobosz
 • IB mgr Z.Pietrucha
 • IC mgr   D.Jaracz
 • ID mgr H.Sieczko
 • IIA mgr M. Jargut
 • IIB mgr A. Stępień
 • IIC mgr T. Loster
 • IID mgr E. Świerczek
 • IIIA mgr dr  M. Kurzeja
 • IIIB mgr M. Sikorska
 • IIIC mgr  M. Klimek
Share This
Skip to content