(18) 443-98-51 | (18) 449-09-60 sp16ns@edu.nowysacz.pl

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza konkurs, którego przedmiotem jest stworzenie MEMU internetowego i animacji w formacie GIF, dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na problem dotyczący niebezpieczeństwa uzależnienia od narkotyków i dopalaczy. Temat konkursu na MEM internetowy i animację w formacie GIF brzmi „Narkotyki i dopalacze zabijają” i ma dotyczyć w szczególności uświadamiania młodych ludzi na temat niebezpieczeństwa używania narkotyków i dopalaczy.

UWAGA ! Termin przesyłania propozycji konkursowych został przedłużony do 6 czerwca 2019 r.

Wszystkie potrzebne dokumenty i regulamin konkursu na stronie:

http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/kampania/4281,Konkurs.html

Share This