Wybierz język:

Na podstawie rozporządzenia M.E.N. i S z dnia 20 lutego 2004 w sprawie warunków  i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych ( Dz.U. nr 26 poz. 232 z późn. zmianami oraz Dz. U. Nr 31 poz.208 z 2009r.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 –Prawo oświatowe

Informuję o możliwości dokonywania wstępnych zapisów dzieci do oddziału przedszkolnego:

 1. Wstępne zapisy uczniów do Szkoły Podstawowej nr 16 do oddziału przedszkolnego odbywać się będą od 27.02.2017r. do 31 marca 2017r. w sekretariacie szkoły od godziny 8 00 -1500
 2. Terminy działań Komisji rekrutacyjnej Szkoły Podstawowej zostaną podane po otrzymaniu Zarządzenia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do dnia 15 marca 2017.
 3. Ogłoszenie list uczniów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 16 po pracach Komisji rekrutacyjnej, zgodnie z harmonogramem ustalanym przez Radę Miasta i przepisami Prawa Oświatowego.

Obowiązująca dokumentacja przy zapisie dzieci:

Dzieci urodzone w 2011 r.

 • PESEL dziecka;
 • wypełniona deklaracja;

W przypadku dziecka spoza odwodu należy dołączyć:

 • podanie do dyrektora szkoły;
 • odpis aktu urodzenia.

Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci 5,(6-letnie drugi rok) te które w ubiegłym roku szkolnym były objęte wychowaniem przedszkolnym jak również dzieci nowo zapisane.

 

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16 w sprawie rekrutacji dzieci do klasy I na rok szkolny 2017/2018

Na podstawie rozporządzenia M.E.N. i S z dnia 20 lutego 2004 w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. nr 26 poz. 232 z późn. zmianami oraz Dz. U. Nr 31 poz.208 z 2009 r.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 –Prawo oświatowe

Informuję o możliwości dokonywania wstępnych zapisów dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej nr 16:

 1. Wstępne zapisy uczniów do Szkoły Podstawowej nr 16 do klasy I odbywać się będą od 27.02.2017r. do 31 marca 2017r. w sekretariacie szkoły od godziny 8 00 -1500
 2. Terminy działań Komisji rekrutacyjnej Szkoły Podstawowej zostaną podane po otrzymaniu Zarządzenia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do dnia 15 marca 2017.
 3. Ogłoszenie list uczniów zakwalifikowanych  do klasy I Szkoły Podstawowej nr 16 po pracach Komisji rekrutacyjnej, zgodnie z harmonogramem ustalanym przez Radę Miasta oraz przepisami Prawa Oświatowego.

Obowiązująca dokumentacja przy zapisie dzieci dzieci 7- letnie urodzone w 2010 r.

 • PESEL dziecka;
 • wypełniona deklaracja;

W przypadku dziecka spoza odwodu należy dołączyć:

 • podanie do dyrektora szkoły;
 • odpis aktu urodzenia.
 • zaświadczenie o uzyskaniu „dojrzałości szkolnej”.

Do klasy I mogą być zapisane te dzieci które w ubiegłym roku szkolnym były objęte wychowaniem przedszkolnym zamieszkałe w obwodzie szkoły jak również dzieci nowo zapisane.

Share This
Skip to content