Wybierz język:

 

Informuję o terminach prac związanych z zakończeniem roku szkolnego 2014/2015 oraz rozpoczęciem roku szkolnego 2015/2016.

25.VIII.2015 r. godz. 10:00 – Posiedzenie Rady Pedagogicznej ZSPG nr 2 podsumowujące pracę szkoły za rok szkolny 2014/2015.

 1. Czynności wstępne.
 2. Raport z nadzoru dyrektora ZSPG nr 2 – wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
  • Zatwierdzenie ostatecznych wyników klasyfikacji uczniów za rok szkolny 2014/2015.
 3. Przedstawienie wniosków z analizy wyników egzaminów zewnętrznych.
 4. Informacja o wynikach postępowania w sprawie awansów nauczycielskich.
 5. Czynności związane z organizacją roku szkolnego 2015/2016.

27.VIII.2015 r. godz. 9:00 – Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej „Ewaluacja” – dla 25-ciu nauczycieli (kontynuacja i dokończenie projektu) – posiłek na zakończenie szkolenia.

27.VIII.2015 r. godz. 13:30 – Organizacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej ZSPG nr 2 na rok szkolny 2015/2016.

 1. Czynności wstępne.
 2. Plan pracy szkoły (dydaktyczno – wychowawczy i profilaktyczny), harmonogram imprez szkolnych.
  • Tygodniowy rozkład zajęć organizacji stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych – opinia Rady Pedagogicznej.
 3. Plan nadzoru dydaktycznego dyrektora na rok szkolny 2015/2016.

26,28,31.VIII.2015 r. – Przygotowanie dekoracji w klasach i na korytarzach, dystrybucja podręczników bezpłatnych, przygotowanie programów, rozkładów materiałów, planów pracy i innej dokumentacji szkolnej.

Share This
Skip to content