Wybierz język:

W związku z uruchomieniem Rządowego Programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna 2015” informujemy rodziców uczniów, którzy w roku szklonym 2015/2016 będą uczęszczali do klasy III Szkoły Podstawoweja także wszystkich uczniów z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o możliwości  starania się o dofinansowanie do zakupu podręczników.

O dofinansowanie starać się mogą rodziny uczniów klas III SP, których dochód netto na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty  574zł PLN netto na miesiąc.

O dofinansowanie starać się mogą także rodziny uczniów klas IIISP, które przekraczają  kryterium dochodowe a znajdujące uzasadnienie w przypadkach określonych   art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej.

 

Stawki dofinansowania w roku szkolnym 2015/2016

  • Klasa III SP 16 – do 225zł
  • Dla uczniów z dysfunkcjami– stawki zróżnicowane, wg kryterium doboru podręczników

Zainteresowanych rodziców proszę o odbieranie wniosków (osobno na każde dziecko) w sekretariacie szkoły. Przypominamy o konieczności dołączenia do wypełnionego wniosku faktury VAT lub paragonu  potwierdzających zakup podręczników (pomoc nie obejmuje zakupu np. zeszytów ćwiczeń, przyborów szkolnych lub odzieży sportowej) .

Zainteresowanych programem odsyłam na stronę www.zspg2.pl lub na stronie internetowej MEN: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12271657#12271657.

PLIKI DO POBRANIA:

{wpdm_category=wyprawka-szkolna-2015}

Share This
Skip to content