Wybierz język:

Na podstawie Zarządzenia nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 kwietnia 2015 # 1 pkt 1 podaję terminy rekrutacji uczniów do Gimnazjum nr 10

  • do 19 VI do godz 15.00 złożenie wniosków o przyjęcie do Gimnazjum nr 10 ( do chwili obecnej 123 uczniów zgłoszonych)
  • do 30 VI dostarczenie poświadczonych kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu.
  • 3 lipca 2015 do godz. 13.00 podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego w formie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  • do 7 lipca 2015r do godz.15.00 potwierdzenie woli podjęcia nauki w Gimnazjum nr 10 poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu w klasie VI-tej.
  • 8 lipca 2015 godz.13.00 podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Gimnazjum Nr 10
  • od 9 lipca 2015r – 28 sierpnia 2015 – rekrutacja uzupełniająca

Uwaga!

Kandydaci zdecydowani na podjęcie nauki w Gimnazjum nr 10 mogą od razu składać oryginały świadectw ukończenia Szkoły Podstawowej i zaświadczeń o wynikach sprawdzianu po kl VI.

Share This
Skip to content