Wybierz język:

Szanowni Państwo Nauczyciele Rodzice i Uczniowie

Obecnie w całym kraju trwają prace nad wdrażaniem zdalnego nauczania czekamy na Rozporządzenie MEN w tej sprawie W naszej szkole nauczyciele przekazują tematy, zadania materiały i wskazówki za pośrednictwem dziennika elektronicznego .Proszę nie obawiać się że czasami jest ich zbyt dużo zamieszczanych jednorazowo. Wynika to z obawy przed przewidywanym obciążeniem sieci , przerwami technicznymi na stronie dziennika. (prace prowadzone przez firmę Vulcan) i w konsekwencji czasowym brakiem dostępu do sieci.

Uczniowie powinni zajmować się danym przedmiotem codziennie przynajmniej w wymiarze odpowiadającym tygodniowemu planu lekcji .

Zamieszczone materiały odnoszą się do treści nauczania przepracowanych w szkole.

Dokładnej instrukcji i szczegółowych ustaleń w sprawie nauczania proszę spodziewać się w przyszłym tygodniu. Materiały edukacyjne zalecone przez MEN zostały umieszczone na stronie internetowej szkoły sp16nowysacz.pl .

Zachęcam do korzystania, pomocne powinno też być pasmo edukacyjne emitowane codziennie w TVp1 godz. od 9:00-13:00.

Serdecznie pozdrawiam i życzę dużo zdrowia

Dyrektor Szkoły
Janusz Chruślicki

Share This
Skip to content