Wybierz język:

Istnieje możliwość wzięcia udziału w projekcie „ Pierwszy dzwonek” dotyczącego wsparcia finansowego w kwocie 150zł dla ucznia pochodzącego z rodziny wielodzietnej tj. 4 + na podręczniki i materiały edukacyjne.

Warunkiem udzielenia wsparcia jest złożenie deklaracji przez rodziców rodzin wielodzietnych w Wydziale Edukacji ul. Jagiellońska 14, lub Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Żywiecka w terminie do dnia 30 lipca 2014r. Wzory deklaracji i oświadczeń można pobrać w Wydziale Edukacji pokój nr2 , telefon 18 4141370.

Share This
Skip to content