(18) 443-98-51 | (18) 449-09-60 sp16ns@edu.nowysacz.pl

Podręczniki i ćwiczenia dla klas I – VIII w roku szkolnym 2020/2021 są objęte dotacją celową.

Podręczniki do religii (nie są objęte dotacją) będą uzgodnione i zakupione we wrześniu.

Podręczniki i ćwiczenia do oddziałów przedszkolnych będą zakupione za pośrednictwem wychowawców na początku września.

Informacje o odbiorze podręczników i ćwiczeń w poszczególnych klasach I – VIII będą  podawane rodzicom i uczniom w komunikatach.

 

Icon

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Nowym Sączu na rok szk. 2020/2021

Icon

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Nowym Sączu na rok szk. 2020/2021

 

Share This