(18) 443-98-51 | (18) 449-09-60 sp16ns@edu.nowysacz.pl
  • wpisanie zagrożeń przez nauczycieli – do 09.01.2015r., godz. 12:00
  • przekazanie informacji o zagrożeniach rodzicom- do 12.01. 2015r.
  • ustalenie ocen z zachowania uczniów- do 15.01.2015r.
  • wystawienie długopisem ocen w dziennikach- do 22.01.2015r., godz. 12:00
  • konferencja klasyfikacyjna- 27.01.2015r.
  • zebrania z rodzicami- 29.01.2015r.
Share This