Wybierz język:

W dniu 22 maja 2024 r. o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Nowym Sączu odbył się finał XV edycji Międzyszkolnego Konkursu Plastyczno – Literacko – Fotograficznego „Nowy Sącz – moje miasto, moja miłość”. Konkurs przebiegał pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza  – Pana Ludomira Handzla. Wyeksponowano nagrodzone i wyróżnione  prace uczniów prezentujące piękno miasta.

Na finał przybyli laureaci i wyróżnieni w konkursie wraz z opiekunami. Honorowymi gośćmi byli Wiceprezydent Miasta Nowego Sącza – Pani Magdalena Majka oraz Wizytator Małopolskiego Kuratora Oświaty Delegatura w Nowym Sączu – Pan Piotr Lesiak. Uroczystość otworzył Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 16 – Pan Waldemar Olszyński. Na uroczystości obecna była również Wicedyrektor szkoły – Pani Mirosława Łastowska.

Na konkurs wpłynęło łącznie 278 praz z 28 szkół i placówek oświatowych z Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego. Prace zostały ocenione przez komisje konkursowe. Przewodniczącym jury był mgr Stanisław Szarek. Prace plastyczne i fotograficzne zostały ocenione przez: mgr Bogumiłę Stawiarską i mgr Stanisława Szarka. Prace literackie przez – mgr Kingę Dobosz i mgr Małgorzatę Sikorską.

Na uroczystości zaprezentowano program artystyczny przygotowany przez uczniów naszej szkoły. Uczennice z klasy 7b zaprezentowały wybrane nagrodzone utwory literackie, został zagrany utwór na skrzypcach Jana Sebastiana Bacha oraz na saksofonie – utwory Sanah i Lady Gagi. Zespół Wokalny SP16 zaprezentował dwa utwory o Nowym Sączu „Piosenkę sądecką” i „Śliwkę w cieście” Aleksandra Porzucka do słów Jerzego Masiora.

Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie  odebrali dyplomy i atrakcyjne nagrody.

Konkurs widnieje w „Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły”. Konkurs może być wymieniony na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej a laureaci uwzględnieni w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025.

Uroczystość zakończyła się wspólnymi zdjęciami nagrodzonych, wyróżnionych i ich opiekunów oraz przybyłych gości i dyrekcji szkoły.

Share This
Skip to content