Wybierz język:

13 czerwca 2017 r. o godz. 11.00 w Reprezentacyjnej Sali Ratuszowej Urzędu Miasta Nowego Sącza  odbył się  finał Międzyszkolnego Konkursu Plastyczno – Literacko – Fotograficznego „ Nowy Sącz – moje miasto, moja miłość”, którego honorowy patronat sprawował Prezydenta Miasta Nowego Sącza –  Pan Ryszard Nowak.

Organizatorami konkursu był Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych nr 2 im. Orląt Lwowskich w Nowym Sączu oraz Urząd Miasta Nowego Sącza.

Gośćmi honorowymi finału byli: Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza –  Pan Jerzy Gwiżdż oraz Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Nowego Sącza – Pan Józef Klimek. Na  uroczystości obecni byli również Dyrektorzy sądeckich szkół i placówek oświatowych, Przedstawiciele Jury Konkursu, Przedstawiciele Sponsorów Konkursu oraz laureaci i uczestnicy wyróżnieni w tegorocznym konkursie wraz z nauczycielami – opiekunami i rodzicami.

Sponsorami konkursu byli:

 • Sponsor Główny – Firma Wiśniowski Sp. z o. o. S.K.A.,
 • Wydział Kultury, Sportu, Komunikacji Społecznej i Promocji,
 • Rada Rodziców przy ZSPG nr 2 w Nowym Sączu,
 • Pan Marcin Rolka – partner placówki Eurobank Partner, ul. Limanowskiego 1 w Nowym Sączu,
 • Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Nowym Sączu,
 • Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu.

Patronat medialny nad konkursem objęli:

 • Miesięcznik i serwis internetowy sadeczanin.info
 • Radio RMF MAXX,
 • Gazeta Krakowska.

Na uroczystości zabierali głos: Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza –  Pan Jerzy Gwiżdż, Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Nowego Sącza – Pan Józef Klimek oraz  Dyrektor ZSPG nr 2 w Nowym Sączu – Pan Janusz Chruślicki.

Tematem konkursu był Nowy Sącz widziany oczami dzieci i młodzieży.

W konkursie wzięły udział  44 szkoły i placówki oświatowe z Nowego Sącza:

 • 16 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych,
 • 14 szkół podstawowych,
 • 8 gimnazjów,
 • 6 świetlic środowiskowych.

Wpłynęło w sumie 413 prac. Uczestnicy konkursu podzieleni na 4 grupy wiekowe, startowali w 3 kategoriach konkursowych.

 • W kategorii konkursowej –prace plastyczne, nadesłano 270 prac:
 • W kategorii konkursowej – prace literackie, nadesłano 57 prac:
 • W kategorii konkursowej – prace fotograficzne nadesłano 86 prac.

 

Prace uczestników oddawały własne spojrzenie na najciekawsze zakątki naszego miasta, nawiązywały do jego historii, kultury i krajobrazu, ale również podejmowały wyzwanie spojrzenia w przyszłość, proponując nowatorskie rozwiązania architektoniczne.

Najlepsze, nagrodzone i wyróżnione prace  zostały zaprezentowane w specjalnie wydanym albumie reklamującym walory artystyczne miasta Nowego Sącza. Jest to już czwarty album.

We wszystkich kategoriach konkursowych wyłoniono 3 pierwsze miejsca  oraz wyróżniono 44 osób. Łącznie nagrodzono i wyróżniono: 72 osoby.

Konkurs uświetnił krótki program artystyczny przygotowany przez uczniów ZSPG nr 2 w Nowym Sączu.

 

Share This
Skip to content