Wybierz język:

Dnia 27 listopada 2014r odbędzie się konsultacyjne zebranie z rodzicami uczniów GIMNAZJUM według poniższego harmonogramu:

 • KLASY PIERWSZE
  • OD GODZINY 17.30 – KONSULTACJE ROZPOCZYNAJĄ RODZICE KLAS PIERWSZYCH
 • KLASY DRUGIE
  • GODZ.17.30-18.00 SPOTKANIE RODZICÓW KLAS DRUGICH  Z PANEM DYREKTOREM MGR JANUSZEM CHRUŚLICKIM SALA 101. PO SPOTKANIU KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI UCZACYMI.
 • KLASY TRZECIE
  • GODZ.18.00-18.30 SPOTKANIE RODZICÓW KLAS TRZECICH Z PANEM DYREKTOREM MGR JANUSZEM CHRUŚLICKIM SALA 101 .PO SPOTKANIU KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI UCZACYMI.

GODZ.17.30– 19.30(OBECNI WSZYSCY NAUCZYCIELE)

Spotkania indywidualne z wszystkimi nauczycielami uczącymi w Gimnazjum odbywać się będą w sali gimnastycznej i na jadalni. Informacje z ocenami uczniów rozdają rodzicom nauczyciele pełniący dyżur na głównym holu szkolnym.

 • Klasa IA – mgr A.Miłkowska
 • Klasa IB – mgr T.Sikorski
 • Klasa IC – mgr S. Szarek
 • Klasa ID – mgr A.Kamiński
 • Klasa IIA – mgr E.Żywczak
 • Klasa IIB – mgr S.Oleksy
 • Klasa IIC – mgr D.Jaracz
 • Klasa IIIA – mgr A.Pierzchała
 • Klasa IIIB – mgr G.Kizem
 • Klasa IIIC – mgr M.Klimek
 • Klasa IIID- mgr J.Kawa

NAUCZYCIELE UCZĄCY W GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 • J. polski -mgr Kubacka , mgr M. Sikorska, mgr U. Molek , mgr K. Dobosz
 • Matematyka – mgr M. Jargut, mgr T. Loster , mgr A.Pawłowska
 • Geografia – mgr H.Sieczko
 • Fizyka- mgr A. Stępień , mgr M.Świerczek
 • Chemia – mgr M.Maziarski,mgr M.Świerczek
 • Biologia -mgr M .Maziarski , mgr M. Łastowska (zastępca dyrektora)
 • Historia – mgr Z. Pietrucha
 • WOS – mgr M. Chomoncik
 • Religia – ks. mgr Ł.Kurmaniak , ks. mgr K.Szczygieł
 • J. angielski – mgr A.Mitas , mgr , mgr A.Wielgus , lic B. Antkiewicz mgr A.Kurnyta
 • J. niemiecki – dr M. Kurzeja, mgr P. Kołakowska
 • Plastyka, zajęcia artystyczne – mgr S. Szarek
 • Zajęcia techniczne – mgr J. Kawa
 • Informatyka – mgr inż. S. Oleksy
 • Wychowanie fizyczne – mgr D. Jaracz , mgr A. Buda , mgr M. Klimek, mgr T.Sikorski
 • Wychowanie dla bezpieczeństwa – mgr D. Czerwiński
 • Wychowanie do życia w rodzinie – mgr M.Maziarski
Share This
Skip to content