Wybierz język:

JAK CHRONIĆ DZIECKO PRZED ZAGROŻENIAMI CYFROWEGO ŚWIATA?

Drodzy Rodzice
Spoglądamy na świat wirtualny, w którym nasze dzieci wydają się być pogrążone. Po części to rezultat nauki zdalnej, po części pociągającej natury mediów społecznościowych, gier, filmów. Z raportu naszej fundacji ze stycznia 2021 r. wynika, że dzieci i młodzież spędzają aktualnie przed ekranem średnio 9 godzin dziennie. Jest to etat w sieci. Z nadgodzinami.

Czy nasze dzieci to rzeczywiście „internetowi tubylcy”? Wiele wskazuje, że mają ogromny problem z rozsądnym korzystaniem z dobrodziejstw nowych technologii. Pojawia się szereg naglących pytań. Co powinno budzić nasze zaniepokojenie, a co jest nieszkodliwą specyfiką nowego pokolenia?

Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o świecie wirtualnym i nowych mediach? Jakie zasady warto wprowadzać? Jak je egzekwować? To obszary, w których czasem czujemy się bezradni. Co oczywiste – dobra relacja dorosłych z młodymi, zwłaszcza relacja kochającego autorytetu jest podstawą sukcesu. Jednak pamiętajmy, że dobre relacje i silna więź, mogą zostać naruszone, gdy dziecko wkroczy w świat bez rodzicielskiego wsparcia.

Natura nie uległa zmianie, rodzice nie stali się mniej oddani czy kompetentni, a dzieci nie stały się mniej zależne albo bardziej oporne. Zmieniło się jednak otoczenie, w którym je wychowujemy. Po części jest to wynikiem inwazji patologicznych treści i zachowań związanych z Internetem.

Liczymy, że ten poradnik – przygotowany przez Fundację Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii, prowadzącą portal rodzice.co – okaże się pomocny w procesie wychowania dzieci ku dorosłości, odpowiedzialności i wolności.

Broszura powstała we współpracy z Fundacją Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie.

Share This
Skip to content