Wybierz język:

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi  w Nowym Sączu  w V edycji  Ogólnopolskiego Projektu Ekologicznego

 „Drzewo Franciszka”-

 Pod hasłem –  „Przeciwdziałanie szkodliwym emisjom do atmosfery”

Ziemia nie należy do człowieka, człowiek należy do Ziemi.

Cokolwiek przydarzy się Ziemi, przydarzy się człowiekowi.

Człowiek nie utkał pajęczyny życia –

jest on niteczką w tej pajęczynie.

Jeżeli niszczy więc pajęczynę, niszczy samego siebie

                                                                                                      Wódz Seattle

Cel główny projektu:

Kształtowanie świadomości ekologicznej.

Cele szczegółowe:

  • Wzbudzanie i kształtowanie pozytywnego stosunku emocjonalnego, postaw szacunku dla przyrody
  • Samodzielna identyfikacja, obserwacja i wzbudzanie ciekawości poznawczej w stosunku do najważniejszych wartości środowiska przyrodniczego.
  • Zdobycie i poszerzenie wiedzy przez uczniów z zakresu edukacji ekologicznej
  • Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego
  • Poznanie przyczyn i skutków zanieczyszczeń powietrza
  • Obserwacja zmian w środowisku i najbliższej okolicy
  • Dostrzeżenie możliwości przeciwdziałania skażeniom środowiska
  • Kształtowanie umiejętności pracy w grupie metodą projektu

Zapraszamy całą społeczność szkolną na wspólną ekologiczną przygodę!

Organizatorzy na terenie szkoły:

koordynator mgr Mirosława Łastowska nauczyciel biologii

zespół nauczycieli: mgr Stanisław Szarek

mgr Edyta Mrozowska

mgr Aneta Czarniecka

mgr Kinga Dobosz

uczniowie biorący udział w projekcie:

Kamil Szczapa kl VIII b

Angelika Gajewska kl VII b

Małgorzata Górecka kl VII b

Zuzanna Szczechura  kl VII b

Katarzyna Górska kl VII b

Michał Długosz kl VII b

Maria Opalska kl VII c

Aleksandra Budzyn kl VII c

Weronika Janik kl VI

Gurgul Daria kl VI

Share This
Skip to content