Wybierz język:

W ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej bierzemy udział w kampanii społecznej pod hasłem „By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”.

Celem Kampanii realizowanej w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020 jest podniesienie świadomości społeczeństwa i uwrażliwienie go na zjawisko przemocy w rodzinie, szczególnie w okresie epidemii wywołanej przez COVID-19 oraz dotarcie do szerokiego grona polskiego społeczeństwa, jak również wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie. Zapoznajemy z nią Państwa także poprzez dostarczone nam filmiki do omówienia na terenie szkoły. Zachęcamy do ich obejrzenia i ewentualnej dyskusji w domu.

Share This
Skip to content