Wybierz język:

Informujemy że trwa głosowanie w Budżecie Obywatelskim. Jeżeli chcą Państwo poprawić bezpieczeństwo i infrastrukturę terenu przy Szkole nr 16 zapraszamy do oddania głosu na projekt nr 150 – osiedle Zawada. Każdy głos się liczy. W załączniku instrukcja jak oddać głos za siebie jak i w imieniu osoby małoletniej. Zagłosuj, a z efektów będziemy cieszyć się przez kolejne lata.

Jak głosować?

Od 17 do 24 września 2021 roku można głosować na projekty do Budżetu Obywatelskiego Nowego Sącza.

Poniżej krótka instrukcja jak zagłosować:

 1. O wyborze projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego, które zostaną uwzględnione w uchwale budżetowej
  miasta, decydują corocznie, w bezpośrednim głosowaniu, mieszkańcy.
 2. Głosowanie trwa 8 dni i rozpoczyna się o godz. 00:01 pierwszego dnia głosowania, a kończy o godzinie 23:59
  ostatniego dnia głosowania (czasu UTC (PL)).
 3. Głosować można jednokrotnie, w wybranej przez głosującego formie, poprzez:
  1. wypełnienie i przesłanie formularza elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej poświęconej
   Budżetowi Obywatelskiemu tj. https://bo.nowysacz.pl;
  2. zgłoszenie się osobiście do punktu głosowania, gdzie można oddać głos również elektronicznie, przy stanowisku
   komputerowym obsługiwanym przez pracownika Urzędu, za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości lub
   innego dokumentu ze zdjęciem i nr PESEL, a w przypadku osoby małoletniej konieczne jest przedłożenie
       oświadczenia/zgody rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora na udział osoby małoletniej w głosowaniu na
       projekt do Budżetu Obywatelskiego (imię, nazwisko, PESEL, podpis).
 4. Głosowanie jest równe i bezpośrednie.
 5. Głosowanie drogą elektroniczną za pomocą interaktywnego formularza dostępnego za pośrednictwem sieci
  Internet na stronie https://bo.nowysacz.pl wymagać będzie podania danych osoby głosującej:
  1. PESEL;
  2. numeru telefonu komórkowego;
  3. zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  4. oświadczenia, że jest się mieszkańcem miasta Nowego Sącza;
  5. numeru IP (rejestrowany automatycznie);
  6. zgody rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora na udział osoby małoletniej w głosowaniu na projekt do Budżetu
   Obywatelskiego (imię, nazwisko, PESEL, podpis) w formie zeskanowanego dokumentu (załącznik nr 4).
 6. Numer telefonu komórkowego użyty w głosowaniu:
  1. służy do odebrania SMS z kodem weryfikującym, który należy wprowadzić w formularzu głosowania w celu
   potwierdzenia oddania głosu;
  2. musi pochodzić z polskiej strefy numeracyjnej;
  3. może być użyty maksymalnie 3 razy (co umożliwi np. głosowanie członkom rodziny).
 7. Każdy uprawniony może zagłosować tylko jeden raz, oddając głos na jeden projekt.
 8. Kolejne wprowadzenie tych samych danych głosującego nie powoduje zmiany już raz oddanego głosu.
 9. Mieszkaniec, który w okresie trwania głosowania zameldował się na pobyt stały lub czasowy w Nowym Sączu lub
     dopisał do rejestru wyborców w Nowym Sączu będzie mógł oddać głos elektronicznie w tym samym dniu po
      godzinie 18:00.
 10. Wykaz punktów do głosowania, o których mowa w ust. 3 pkt. 2 wraz z godzinami otwarcia zostanie podany
  do publicznej wiadomości nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia głosowania. Dane wprowadza operator
  stanowiska przy udziale głosującego.
 11. Obliczenie wyników polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdy z projektów.
 12. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianej przerwy technicznej uniemożliwiającej oddanie głosu, trwającej dłużej
  niż 1 godzinę, czas głosowania może zostać wydłużony o długość wystąpienia przerwy w działaniu.
Share This