Wybierz język:

Jak co roku, w listopadzie, cała społeczność szkolna ZSPG nr 2 wspominała chwalebne czyny patronów, którymi są Lwowskie Orlęta. We wtorek 18.11.2014 r. w Małopolskim Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu odbyła się uroczysta akademia z okazji 96 Rocznicy Obrony Lwowa. W bohaterskiej obronie miasta w trwającej od 1-23 XI 1918 uczestniczyła młodzież lwowska, a nawet dzieci. Najmłodszy uczestnik walk miał 7 lat, a ponad stu obrońców nie przekroczyło 13 roku życia. W czasie zmagań zginęło 439 młodych Polaków, a obrońców, z racji ich wieku, nazwano Orlętami Lwowskimi.

W obchodach uczestniczyli przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz uczniowie klas pierwszych gimnazjum.

Pierwszą częścią uroczystości była msza święta, z udziałem pocztu sztandarowego, w kościele pw. Ducha Świętego. Następnie wszyscy przeszli do centrum kultury, gdzie uczestniczyli w programie artystycznym, przygotowanym przez uczniów ZSPG nr 2 im. Orląt Lwowskich. Po przywitaniu gości i wystąpieniu prezesa Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Bolesława Biłowusa na scenie pojawili się uczniowie, którzy wcielając się w role młodych obrońców miasta przybliżyli nam wydarzenia tamtych listopadowych dni. Ostatnim punktem uroczystości była projekcja filmu o Kresach Lwowskich.

Share This
Skip to content