Wybierz język:

„Nadszedł czas, aby zrozumieć, że przyroda bez człowieka będzie istniała, ale człowiek bez przyrody nie”.

Sentencję tą, autorstwa wielkiego filozofa –Arystotelesa, obok znanego Nam już dobrze św. Franciszka z jego Dekalogiem Ekologicznym, przyswajają i realizują uczniowie Naszej Szkoły. Jest ona adekwatna do wyzwań jakie przyszło Nam realizować i wdrażać w celu zwiększenia świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa. W ramach edukacji
ekologicznej i dobrych praktyk, przystąpiliśmy do Ogólnopolskiego Projektu Ekologicznego ,,Drzewo Franciszka”.

Dzisiaj, możemy szczycić się II miejscem i nagrodą w Polsce. To duży sukces dla Naszej Szkoły, jak i indywidualne osiągnięcia dla poszczególnych osób włączonych w przedsięwzięcie.

Szczególne podziękowania kieruję do koordynatora, zespołu nauczycieli oraz grupy uczniów biorących udział w Projekcie. Dziękuję za kreatywność, interesujące pomysły, zaangażowanie oraz środki i czas poświęcony sprawie. Nie udałoby się to też bez wsparcia i pomocy rodziców.

Mam głębokie przekonanie, iż szereg akcji, inicjatyw, wydarzeń i treści prośrodowiskowych przyczyniło się do kształtowania kompetencji ekologicznych wśród uczniów, rodziców oraz środowiska lokalnego. Przełożyło się to też, na zmianę postaw w codziennym życiu oraz sprowokowało szkolną dyskusję o możliwych zmianach i wewnętrznej przemianie w myśl hasła Projektu ,,Naprawić siebie”.

Nowy Sącz, 12.10.2021r.

Dyrektor
Waldemar Olszyński

Share This
Skip to content