(18) 443-98-51 | (18) 449-09-60 sp16ns@edu.nowysacz.pl

Święto Bożego Narodzenia
to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka.

Z najlepszymi życzeniami
Dyrektor Janusz Chruślicki, Grono Pedagogiczne oraz Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi

Share This