(18) 443-98-51 | (18) 449-09-60 sp16ns@edu.nowysacz.pl
Icon

ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA Z UBEZPIECZENIA EDU PLUS

Icon

Ubezpieczenie EDU PLUS Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Icon

Ubezpieczenia dla Uczniów i Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 16 im. Orląt Lwowskich w Nowym Sączu rok 2021/22

Icon

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE OBOWIĄZUJĄCE W OKRESIE NAUCZANIA ZDALNEGO

Icon

Plan konsultacji z nauczycielami 2021 /2022

Icon

REGULAMIN - FORMY, METODY ORAZ SPOSOBY OCENIANIA W NAUCZANIU ZDALNYM

REGULAMIN - FORMY, METODY ORAZ SPOSOBY OCENIANIA W NAUCZANIU ZDALNYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  W NOWYM SĄCZU

Icon

Statut SP16

    Szanowni Rodzice. Przedstawiona Koncepcja Pracy Szkoły uwzględnia propozycje nauczycieli, uczniów oraz rodziców. Wszelkie dodatkowe pomysły, rozwiązania, które chcielibyście Państwo by zostały uwzględnione w działaniach szkoły, można zgłaszać u wychowawcy klasy – na zebraniach z rodzicami, oraz pisemnie – za pośrednictwem sekretariatu do dyrektora szkoły.

     

    Share This